Galerija

Baddha Konasana
Ubhaja Padangustasana
Upavista Konasana
Upavista konasana sa nogama gore
Vasistasana
Adho Mukha Svanasana
Hanumanasana (varijanta)
Hanumanasana
Namaskar
Supta Virasana

Asane za otvaranje kukova, istezanje i jačanje mišića nogu."Baddha Konasana", "Ubhaia Padanguštasana", "Upavišta Konasana", "Vašištasana", "Ekapada Adho Mukha Svanasana", "Adho Mukha Svanasana", "Hanumanasana", "Namaskar", "Supta Virasana." Asane poboljšavaju rad organa karlice, stimuliše cirkulaciju krvi, rad bubrega.